Dnes je , meniny má , zajtra

prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. DBA

Kancelária: B258
Tel.: 041/513 4457
E-mail: stefan.hittmar@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

 • Riadenie inovačných procesov v podniku. Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku (2017)
 • Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe (2015)
 • Management of Network Organizations (Eds.)(2015)
 • Management of Alliance Networks (2013)
 • Strategický manažment (2013)
 • Podnikové informačné systémy (2013)
 • Manažment 2. aktualiz. a rozš. vyd. (2011)
 • Personálne riadenie alebo práca vedúceho z pohľadu bývalého podnikového riaditeľa (2011)
 • Metodická pomôcka pre spracovateľov záverečných prác bakalárskeho štúdia (2008)
 • Manažment (2006)
 • Manažment v doprave (2001)
 • Plánovanie v malom a strednom podnikaní, alebo, Ako začínať, zaisťovať a rozvíjať podnikateľskú činnosť (1999)
 • Manažment a marketing v železničnej doprave (1997)
 • Manažment podniku (1997)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


1973 - vysokoškolské - Ing. (VŠD Žilina), prevádzka a ekonomika železničnej dopravy
1981 - kandidát technických vied - CSc. (VŠDS Žilina), dopravná technika
1991 - docent - doc. (VŠDS Žilina), riadenie dopravy
2001 - profesor - prof. (Univerzita Pardubice), manažment v doprave


Priebeh doterajšej praxe


1973 - 1987 Výskumný ústav dopravný Žilina

 • výskumný pracovník v problematike informačných a riadiacich systémov v doprave a všeobecne
 • vedúci výskumného kolektívu a vedúci oddelenia
1987 - 1990 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline
 • výučba predmetov: Teória riadenia, Automatizované systémy riadenia
 • odborný asistent a vedúci oddelenia
1991 -           Fakulta riadenia Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline
 • vedúci Katedry manažérskych teórií (1991 - 1996)
 • vedúci výskumných projektov, člen vedeckej rady fakulty
 • prodekan fakulty pre rozvoj (1996 - 1998)
 • prodekan fakulty pre vedu a výskum (1998 - 2002)
 • profesor v oblasti manažmentu v doprave (2001 - )
 • vedúci Katedry manažérskych teórií (2010 - 2014)
 • výučba predmetov: Manažment, Manažérske informačné systémy, Manažérske hry, Strategický manažment