Dnes je , meniny má , zajtra

prof. Ing. Martina Blašková, PhD.

Kancelária: B254
Tel.: 041/513 4455
E-mail: martina.blaskova@fri.uniza.sk

ORCID iD

Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

 • Motivation: Motivational spirals and decision making (2018) - stiahnuť

 • Rozvoj ľudských zdrojov II. (2013)
 • Motivovanie ľudského potenciálu – modely, odporúčania, inšpirácie (2012)
 • Rozvoj ľudského potenciálu : motivovanie, komunikovanie, harmonizovanie a rozhodovanie (2011)
 • Model riadenia pracovnej motivácie v priemyselných podnikoch (2011)
 • Podniková kultúra v riadení ľudských zdrojov (2010)
 • Motivation of Human Potential: Theory and Practice (2009)
 • Rozvoj ľudských zdrojov (2007)
 • Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu (2006) - stiahnuť

 • Organizačné správanie (2005) - stiahnuť

 • Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu (2003) - stiahnuť

 • Manažment ľudských zdrojov (1997)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam najvýznamnejších publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


1990 - vysokoškolské - Ing. (VŠE, Bratislava), Ekonomické informácie a kontrola
2001 - philosophiae doctor - PhD. (EU, Bratislava), Podnikový manažment
2006 - docent - doc. (TU-VŠB, Ostrava), Ekonomika a manažment podniku
2017 - profesor - prof. (FRI, UNIZA), Manažment


Priebeh doterajšej praxe


1985 - 1986 Tesla Orava, Nižná nad Oravou

 • odborná asistentka výrobného námestníka, vedúca sekretariátu
1990 - 1994 Oravská televízna fabrika, Nižná nad Oravou
 • vedúca informačnej sústavy prevádzky Predvýroba zabezpečovanie rozborov a analýz hospodárskej činnosti prevádzky
1994 -          Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • odborný asistent
 • docentka v oblasti manažmentu
 • profesorka v odbore 3.3.15 manažment
 • garantka bakalárskeho studia 3.3.15 manažment
 • výučba predmetov: riadenie ľudských zdrojov, organizačné správanie, modelovanie motivácie a motivovania, modelovanie procesov riadenia ľudských zdrojov