Dnes je , meniny má , zajtra

Program Microsoft IT Academy

Program Microsoft IT Academy (MSITA) zabezpečuje podporu študentom v budovaní a profilovaní budúcej kariéry prostredníctvom možnosti certifikácie znalostí produktov spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad Microsoft Office Specialist (MOS) či Microsoft Technology Associate (MTA). Absolvovanie kurzov v rámci MSITA a príprava na získanie certifikátov ponúka študentovi možnosť nielen odlíšenia sa od absolventov iných škôl, ale zároveň sa stáva atraktívnym pre trh práce, ktorý je zameraný práve na oblasť IKT. Program MSITA poskytuje študentom prepojenie každodenného študentského stereotypu s praxou. Toto prepojenie zabezpečujú vyškolený pedagógovia s bohatými praktickými skúsenosťami v zmysle prípravy študenta na uplatnenie sa v pracovnom živote. Toto prepojenie zabezpečí študentom, absolventom programu MSITA, atraktívnosť pre zamestnávateľov, ktorí hľadajú práve pripravených a schopných zamestnancov. Trendom súčasnosti sú informačné a komunikačné technológie, pričom zamestnávatelia očakávajú od absolventov pri ich vstupe na trh práce určitú úroveň znalostí v danej problematike. MSITA podporuje rozšírenie týchto znalostí a zabezpečuje potrebnú pripravenosť študenta pre požiadavky trhu práce.


Program Microsoft IT Academy prináša pre študentov príležitosti ako:
 • prehĺbiť a skvalitniť získané vedomosti v zmysle prispôsobenia sa moderným trendom v oblasti informačných a komunikačných technológií;
 • zvýšiť atraktívnosť absolventa na trhu práce;
 • pracovať a certifikovať sa v najnovších softvérových produktoch spoločnosti Microsoft.

Študenti budú lepšie pripravení na vstup na trh práce, získajú príslušnú IT certifikáciu, alebo získajú podporu a zručnosti pre ďalšie vzdelanie v oblasti IKT.


Program Microsoft IT Academy prináša pre školy príležitosti ako:
 • prehĺbiť a skvalitniť vzdelávací proces v smere jeho prispôsobenia moderným trendom v oblasti informačných a komunikačných technológií;
 • zvýšiť kvalifikáciu učiteľského a lektorského tímu;
 • skvalitniť vybavenie počítačových učební poslednými verziami softvéru spoločnosti Microsoft (podľa úrovne členstva);
 • zvýšiť atraktivitu školy v komunite a tým prilákať budúcich študentov a prípadných sponzorov a podporovateľov školy;
 • získať prístup k vyhradenému členskému internetovému portálu, výučbovým materiálom (učebnice, tréningové kity a pod.) s výraznou zľavou, zvýhodneným možnostiam školení a zliav pre certifikáciu účastníkov - MOS a MTA v rámci benefitov programu.

Benefity programu

Vstupom do programu MSITA je možné získať kompletné materiály pre výučbu dostupných technológií a nástrojov, ktoré môžu významne napomôcť študentom pri formovaní ich kariéry.

Program Microsoft IT Academy zabezpečuje:

 • produktivitu – učí študentov zvyšovať ich produktivitu prostredníctvom nástrojov MS Office a iných softvérov uplatniteľných v živote, štúdiu či práci študenta;
 • počítačovú vedu – zabezpečuje prípravu študentov na vyššie vzdelanie, pre trh práce a riešenie odborných úloh v oblasti softvéru a vývoja aplikácií;
 • IKT infraštruktúru – zabezpečuje získanie zručností potrebných pre budovanie kariéry v oblasti informačných technológií s využitím rôznych nástrojov ako napr. cloud, databázy, Office 365 a pod.

Certifikácia

Certifikáty spoločnosti Microsoft umožňujú rozlíšiť absolventov a v dnešnom konkurenčnom prostredí na trhu práce rozširujú ich možnosti a pracovné príležitosti. Certifikáty z oblasti IKT významne vplývajú na rozhodovanie zamestnávateľa o tom, prečo posilniť svoj pracovný tím práve o Teba.

V rámci MSITA sa podporujú najmä certifikáty MTA a MOS. FRI je testovacím centrom MS Certiport a umožňuje absolvovanie certifikačnej skúšky a následné získanie príslušného certifikátu.

V dnešnej dobe rastie prirodzene aj dopyt po znalých, skúsených a certifikovaných odborníkoch. Certifikačný program Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) je určený budúcim IT profesionálom. Získanie tohto titulu je prvým krokom na ceste k preukázaniu IT znalostí, k získaniu dobrej pracovnej pozície a tiež k úspešnému zloženiu obtiažnejších certifikácií Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) alebo Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD).

Tieto dva zásadné certifikačné programy spoločnosti Microsoft umožňujú rozoznať skutočných IT profesionálov s obsiahlymi znalosťami, skúsenosťami a schopnosťami nachádzať správne riešenia. Preukážte sa svojmu zamestnávateľovi certifikátom MSCE alebo MCSD a hneď je mu jasné, že má česť so skutočným odborníkom. Vrcholom Vašej certifikačnej cesty je potom program Microsoft Certified Solutions Master (MCSM) určený najskúsenejším špecialistom.


MOS certifikácia
Microsoft Office Specialist (MOS) – certifikácia pre podporu produktivity študentov/učiteľov v školách a jednotlivých zamestnancov v podnikoch na rôznych pozíciách. Microsoft Office Specialist (MOS) je certifikačný systém, ktorý hodnotí zručnosti a vedomosti používateľa pri práci s aplikáciami Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint, OneNote). Získaním niektorého z týchto celosvetovo uznávaných certifikátov preukážeš schopnosti v ovládaní kancelárskych produktov firmy Microsoft.


Väčšina používateľov používa ku svojej práci niektorú z aplikácii Microsoft Office, preto pripravila firma Microsoft vlastné certifikačné programy s celosvetovou platnosťou - Microsoft Office Specialist (MOS). Táto certifikácia je zameraná predovšetkým na schopnosti študenta/zamestnantca, aby vedel efektívne využívať konkrétnu aplikáciu z balíka Microsoft Office (word, excel...).

MOS certifikácia - testy:

Certifikácia Požadovaná skúška
MOS: Microsoft Office Word 2013 418
MOS: Microsoft Office Excel 2013 420
MOS: Microsoft Office PowerPoint 2013 422
MOS: Microsoft Office Outlook 2013 423
MOS: Microsoft Office Access 2013 424
MOS: Microsoft Office SharePoint 2013 419
MOS: Microsoft Office OneNote 2013 421


MOS Expert certifikácia - testy:


Certifikácia Optimálny tréning Požadovaná skúška
MOS: Microsoft Office Word 2013 Expert Study guide 425 a 426
MOS: Microsoft Office Excel 2013 Expert Study guide 427 a 428


MTA certifikácia
Microsoft Technology Associate (MTA) je prvým stupňom certifikácie pre vývojárov a technických odborníkov v oblasti IKT. MTA certifikát dáva jeho držiteľom lepšie vyhliadky na uplatnenie v momentálne najlukratívnejšom segmente slovenského trhu práce - v IKT. MTA certifikácia otvára cestu k ďalším certifikátom - Microsoft Certifications Solutions Associate/Expert/Developer (MCSA/MCSE/MCSD), ktoré slúžia pre rozvoj a overenie ich schopností v oblasti návrhov a tvorby inovatívnych riešení naprieč rôznymi technológiami, on-premise alebo v cloud-e.


V rámci MSITA a Certiport-u budete mať prístup k MTA certifikácii v týchto oblastiach:
 • MTA IT infrastructure track,
 • MTA database track,
 • MTA development track.
Cenník platný pre študentov Žilinskej univerzity

 • Prístup do MSITA (on-line študijné materiály..) - 11 €
  prístup je časovo obmedzený na 2 mesiace, je potrebné mať konto Microsoft (outlook.com, windowslive.com, office365...).

 • MTA voucher (certifikácia) - 22 €/ks
  Platí na jednu skúšku (certifikát – napr. 349 Windows Operating System). V prípade viacerých MTA voucherov (2 a viac) cena za každý kurz bude 20 €/ks.

 • MOS voucher (certifikácia) - 22 €/ks
  Platí na jednu skúšku (certifikát – napr. 418 - Word 2013). V prípade viacerých MOS voucherov (2 a viac) cena za každý kurz bude 20 €/ks.

 • Kurz v PC učebni s lektorom (príprava na certifikáciu) - 59 €/10H
  Minimálny počet študentov na otvorenie kurzu je 9, jedná sa o 10 vyučovacích hodín (10 x 45 min. = 5 x klasický dvojblok 90 min.), termíny kurzov sa dohodnú individuálne po naplnení minimálneho počtu.

Jednotlivé termíny certifikácií pre záujemcov MTA/MSO budú v piatky v priestoroch FRI. Certifikácie budú vždy, ak bude prihlásených viac ako 10 záujemcov. Je možné dohodnúť iný (individuálny) termín certifikácie pre skupinu 10 a viac záujemcov.


Bližšie informácie a prihlášky:

msita@fri.uniza.sk

Prihlášky na stiahnutie
Záväzná prihláška na kurz
Záväzná prihláška na certifikáciu
Záväzná objednávka na prístup do MSITA

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na uvedenú e-mailovú adresu.