Dnes je , meniny má , zajtra

Na úvod

Vitajte na stránkach Katedry manažérskych teórií!


Záber katedry v problematike teórie a praxe manažmentu je veľmi široký, od pedagogickej činnosti, v ktorej sa kladie dôraz nielen na zvládnutie základov z predmetnej problematiky, ale aj na hľadanie nových foriem sprístupnenia aktuálnych poznatkov a na prehĺbenie individuálnych zručností a kompetencií študentov, cez vedecko-výskumnú činnosť reprezentovanú účasťou v rôznych projektoch a publikovaním hodnotných a originálnych vedeckých príspevkov až po úzku spoluprácu s hospodárskou sférou. To všetko je znak toho, že katedra v oblasti manažmentu má dobrú perspektívu prepájať školu s praxou, a tak pripraviť absolventov na ich budúcu profesijnú kariéru.

Výskum na katedre
Členovia katedry sa popri pedagogickým aktivitám venujú aj výskumnej činnosti. Viacerí sú členmi výskumných tímov, ktoré riešia projekty slovenského či európskeho významu. Získané poznatky následne publikujú v odborných slovenských a najmä zahraničných časopisoch, ale aj osobne prezentujú na rôznych medzinárodných konferenciách. Viac sa môžete dozvedieť v profile katedry a v sekcii výskum.

Prepojenie s praxou
Počas štúdia sa kladie dôraz na prepojenie s praxou. Ide o aktívnu spoluprácu s podnikmi pôsobiacimi najmä v Žilinskom kraji. Spolupráca prebieha formou aktívnej participácie študentov na riešení praktických úloh v rámci seminárnych prác, projektovej výučby a následne pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác. Prepojenie s praxou prebieha aj formou prednášok a seminárov vedených odborníkmi z praxe.