Dnes je , meniny má , zajtra

Odborné publikácie a učebnice

 • Strategic Sport Management. Sustainability of Sports Clubs (2021)
  Michal Varmus, Milan Kubina, Roman Adámik
 • Digitálny marketing: vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore (2020)
  Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
 • Manažment športových organizácií - Významné zainteresované strany (2019)
  Michal Varmus, Patrik Ferenc, Milan Kubina
 • Reputačný manažment (2019)
  Milan Kubina, František Polák, Nella Svetozarovová, Diana Zraková
 • Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku (2018)
  Milan Kubina, Viliam Lendel
 • Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data (2018)
  Gabriel Koman, Milan Kubina
 • Motivation: Motivational spirals and decision making (2018)
  Martina Blašková, Katarína Stachová, Kristína Poláčková, Zdenko Stacho, Rudolf Blaško
 • Riadenie inovačných procesov v podniku. Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku (2017)
  Štefan Hittmár, Miroslav Hrnčiar, Viliam Lendel
 • Marketing: vybrané kapitoly (2016)
  Josef Vodák, Jakub Soviar, Michal Varmus
 • Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe (2015)
  Markéta Lorinczy, Włodzimierz Sroka, Radoslav Jankal, Štefan Hittmár, Richárd Szántó
 • Management of Network Organizations (2015)
  Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár (Eds.)
 • Management of Alliance Networks (2013)
  Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár
 • Rozvoj ľudských zdrojov II. (2013)
  Miloš Hitka, Martina Blašková, Milota Vetráková, Jana Klincková, Marek Potkány, Jozef Drábek, Alexandra Hajduková
 • Strategický manažment (2013)
  Štefan Hittmár, Radoslav Jankal
 • Podnikové informačné systémy (2013)
  Štefan Hittmár, Viliam Lendel, Milan Kubina
 • Marketing a inovatívne marketingové riadenie (2012)
  Josef Vodák, Jakub Soviar, Viliam Lendel, Michal Varmus
 • Efektivní vzdělávání zaměstnanců 2. aktualiz. a rozš. vyd. (2011)
  Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková
 • Efektivní výroba : využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích (2011)
  Alžbeta Kucharčíková, Emese Tokarčíková, Mária Ďurišová, Anna Jacková, Zuzana Kozubíková, Josef Vodák
 • Manažment 2. aktualiz. a rozš. vyd. (2011)
  Štefan Hittmár
 • Model riadenia pracovnej motivácie v priemyselných podnikoch (2011)
  Martina Blašková, Miloš Hitka
 • Personálne riadenie alebo práca vedúceho z pohľadu bývalého podnikového riaditeľa (2011)
  Štefan Hittmár, Ján Veselý
 • Rozvoj ľudského potenciálu : motivovanie, komunikovanie, harmonizovanie a rozhodovanie (2011)
  Martina Blašková
 • Základy teleworkingu a telemarketingu (2011)
  Jozef Strišš, Milan Kubina, Viliam Lendel
 • Podniková kultúra v riadení ľudských zdrojov (2010)
  Miloš Hitka, Anna Kachaňáková, Milota Vetráková, Martina Blašková, Veronika Kuchárová Mačkayová, Viera Galajdová
 • Európska menová integrácia (2009)
  Miriam Jankalová, Radoslav Jankal
 • Marketingové riadenie (2009)
  Jozef Strišš, Josef Vodák, Milan Kubina, Radoslav Jankal, Jakub Soviar
 • Motivation of human potential: theory and practice (2009)
  Martina Blašková, Vladimiras Grazulis
 • Metodická pomôcka pre spracovateľov záverečných prác bakalárskeho štúdia (2008)
  Štefan Hittmár
 • Trendy v marketingovej komunikácii (2008)
  Jozef Strišš, Radoslav Jankal, Miriam Jankalová, Milan Kubina, Margaréta Nadányiová, Jakub Soviar, Viliam Lendel
 • Efektivní vzdělávání zaměstnanců (2007)
  Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková
 • Rozvoj ľudských zdrojov (2007)
  Viera Galajdová, Martina Blašková, Milota Vetráková, Miloš Hitka, Veronika Kuchárová Mačkayová, Marek Potkány, Pavla Lejsková, Pavol Vincúr, Anna Šatanová, Zuzana Boorová
 • Manažment (2006)
  Štefan Hittmár
 • Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu (2006)
  Martina Blašková, Miloš Hitka, Rudolf Blaško, Stanisław Borkowski, Joanna Rosak, Anna Križanová, Viera Farkašová
 • Organizačné správanie (2005)
  Martina Blašková
 • Stratégia rozvoja ľudského potenciálu pri uplatňovaní moderných prístupov k vyhodnocovaniu vzdelávacích programov (2005)
  Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková
 • Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu (2003)
  Martina Blašková
 • Manažment v doprave (2001)
  Štefan Hittmár, Jozef Strišš, Vlastimil Melichar, Karol Matiaško
 • Podniková logistika (2001)
  Jaroslav Král
 • Krízový manažment ako spoločensko-vedný problém (2000)
  Ján Mikolaj, Ladislav Heršic, Štefan Hittmár, Jiří Horáček, Vladimír Míka, Ladislav Šimák
 • Plánovanie v malom a strednom podnikaní, alebo, Ako začínať, zaisťovať a rozvíjať podnikateľskú činnosť (1999)
  Štefan Hittmár
 • Plánovanie a riadenie výroby (1998)
  Branislav Mičieta, Jaroslav Král
 • Manažment a marketing v železničnej doprave (1997)
  Štefan Hittmár, Jozef Strišš
 • Manažment podniku (1997)
  Štefan Hittmár, Josef Vodák, Ján Jenčík, Štefan Harkabus