Dnes je , meniny má , zajtra

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa odvíja od jej odborného profilu - orientuje sa najmä na problematiku manažmentu, marketingu, informačných systémov a ďalších podporných problémov riadenia v sociálno-ekonomických procesoch, a to v nasledovných problémových okruhoch:


  • rozvoj teoretických otázok manažmentu a súvisiacich disciplín (marketing, RĽZ, logistika, MIS a podnikanie všeobecne a v dopravných aplikáciách),
  • modelovanie rozhodovacích procesov v manažmente, optimalizácia riadiacich systémov,
  • modelovanie typov manažmentu (personálny, strategický, operačný a pod.),
  • rozvoj vybraných teoretických otázok podnikových procesov,
  • analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných systémov pre manažment.