Dnes je , meniny má , zajtra

Dosiahnuté úspechy

Úspechy a ocenenia študentov:

Študenti študijného programu manažment sa pod vedením členov Katedry manažérskych teórií pravidelne zapájajú do rôznych projektov a súťaži, v ktorých dosahujú dobré výsledky. Tie najvýznamnejšie úspechy si môžete pozrieť tu:


2019

 • Naši študenti Karin Beláková, Patrik Maruňák a Bruno Grinč vo svetovom finále manažérskej hry Global Management Challenge v ruskom Jekaterinburgu získali 8. miesto. (viac o súťaží).

2018

 • Naša absolventka Mária Demjanovičová získala v rámci Ceny za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja čestné uznanie pre jej spoločnosť PURE JUNK DESIGN za prínos v oblasti zodpovednej výroby a spotreby spoločnosti. Firma totiž vytvára svoje produkty zo 75 % z odpadového materiálu a z 25 % z recyklovateľných materiálov. Viac info: (RTVS) (nadácia PONTIS) (sme) (viac o cene Via Bona)
 • Študenti Róbert Hrabovec, Barbora Valušová a Matej Ille získali 3. miesto v celoslovenskom finále svetoznámej manažérskej hry Global Management Challenge. (viac o súťaží)

2017

 • Študenti Matúš Rybár, Dominika Rizmanová, František Chovanec, Jozef Plaucha a Marek Maruna získali 2. miesto v 58. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOČ v sekcii marketingu, obchodu a inovačného manažmentu. (foto)

2016

 • Študentky Bc. Michaela Macháčková, Bc. Veronika Martoníková, Bc. Veronika Tomová, Bc. Petra Dobroňová boli finalistky štvrtého ročníka najväčšej súťaže pre vysokoškolákov a ich spoločensky prospešné biznis nápady Social Impact Award s projektom BAKE&ENJOY – kurzy chutného a zdravého pečenia od senioriek.
 • Doktorandi Ing. Diana Zraková a Ing. Patrik Ferenc získali Certificate of Participation IoT Mulit-Country Creathon od spoločnosti CISCO v rámci participácie na programe Cisco Networking Academy.

2015

 • Študentka Bc. Mária Demjanovičová získala ocenenie Top finalista súťaže Študentská podnikateľská cena 2015 za svoj projekt PURE JUNK a Cenu ministra školstva vedy, výskumu a športu SR za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh v rámci súťaže "Študentská podnikateľská cena 2015". Viac informácií tu.
 • Študentka Ing. Andrea Kochanová sa umiestnila na druhom mieste vo finále súťaže The best student project 2015. Získala aj špeciálnu cenu pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality. Vedúcim práce bol: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. Viac informácií tu.

2014

 • Študenti Bc. Daniel Filip a Bc. Lukáš Konštiak získali 4. miesto vo finále celoslovenskej súťaže "KIA Innovation Award 2014". Tím viedol doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
 • Študent Juraj Čerňanský (foto) získal ocenenie Agentúry MŠVVŠ SR pre ŠF EÚ v rámci súťaže „Nauč ma rozumieť vede“.
 • Študent Bc. Tomáš Paukovček, získal ocenenie v kategórii E - najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia) v rámci súťaže "Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života", ktorú vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v SR. Téma diplomovej práce bola: Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov. Vedúcim práce bol: Ing. Radoslav Jankal, PhD.

2011

 • Študentka Bc. Katarína Kojtalová sa stala víťazkou v študentskej súťaži IAB 2011 o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako médium s bakalárskou prácou Online marketing a jeho aplikácia na portál LIPTOV.sk. Vedúcim práce bol Ing. Viliam Lendel, PhD. Viac informácií tu.

Úspechy a ocenenia členov katedry:

2018

 • Ing. Lucie Jelínková, Ph.D. obhájila titul majstra Českej republiky v národnom finále svetoznámej manažérskej hry Global Management Challenge a postúpila do celosvetového finále v Dubaji, kde získala so svojim tímom 1. miesto. (viac o súťaží) (viac o výhre v Dubaji)

2017

 • doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. a doc. Ing. Michal Varmus, PhD. získali ocenenie dekana Fakulty riadenia a informatiky za 2. miesto v ankete najlepší prednášajúci, v ktorej hlasovali študenti Fakulty riadenia a informatiky.
 • doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. bol ocenený plaketou J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov. Slavnostné odovzdávanie sa konalo na Žilinskej univerzite v Žiline.

2016

 • doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. získal ocenenie dekana Fakulty riadenia a informatiky za 3. miesto v ankete najlepší prednášajúci, v ktorej hlasovali študenti Fakulty riadenia a informatiky.
 • Ing. Michal Varmus, PhD. získal ocenenie dekana Fakulty riadenia a informatiky za 3. miesto v ankete najlepší cvičiaci, v ktorej hlasovali študenti Fakulty riadenia a informatiky.
 • doc. Ing. Milan Kubina, PhD. získal ocenenie „Instructor Years of Service“ (foto) od spoločnosti CISCO v rámci participácie na programe Cisco Networking Academy pri ŽU.
 • Ing. Gabriel Koman získal ocenenie „Advanced Level instructor excellence“ (foto) od spoločnosti CISCO v rámci participácie na programe Cisco Networking Academy pri ŽU.

2015

 • doc. Ing. Milan Kubina, PhD. získal ocenenie „Instructor Excellence Award“ od spoločnosti CISCO v rámci participácie na programe Cisco Networking Academy pri ŽU.
 • prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (foto) a doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. získali pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty ocenenie dekana Fakulty riadenia a informatiky za rozvoj odboru manažment a dlhodobú prácu na fakulte.

2014

 • doc. Ing. Martina Blašková, PhD. získala ocenenie dekana Fakulty riadenia a informatiky za dlhodobú kvalitnú publikačnú a pedagogickú činnosť, propagáciu fakulty na konferenciách a odborných seminároch.
 • doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. a Ing. Michal Varmus, PhD. získali ocenenie dekana Fakulty riadenia a informatiky za vyučovanie najužitočnejšieho predmetu Marketing, zvoleného študentmi Fakulty riadenia a informatiky.

2013

 • doc. Ing. Milan Kubina, PhD. získal ocenenie „Instructor Years of Service“ od spoločnosti CISCO v rámci participácie na programe Cisco Networking Academy pri ŽU.

2012

 • doc. Ing. Milan Kubina, PhD. získal ocenenie „Instructor Excellence Advanced“ od spoločnosti CISCO v rámci participácie na programe Cisco Networking Academy pri ŽU.