Dnes je , meniny má , zajtra

Projekty pre prax

Vybrané projekty pre prax

2016 Analýza konkurencie a návrh business modelu EMPIRE TENNIS ACADEMY
2014 Analýza a návrh marketingového riešenia projektu "Tenis do škôl" pre STZ
2013 Návrh marketingovej komunikácie pre DermaPoint
2013 Návrh marketingovej komunikácie pre HOUR
2012 Návrh marketingovej komunikácie pre DOXXbet
2012 Stredoslovenská energetika a.s.: Vykonanie logistického auditu
2008 Bratislavského samosprávny kraj: Dopravno-sociologický prieskum – Integrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja
2006 Slovenská pošta, a.s: Meranie spokojnosti zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. a dôležitosti motivačných prvkov
2005 Slovenská pošta, a.s: Analýza portfólia produktov Slovenskej pošty, a.s.
2005 Slovenská pošta, a.s: Segmentácia a pozíciovanie segmentov Slovenskej pošty, a.s
2003 WURT s.r.o: Mapovanie procesov organizácie a konzultačné služby
2002 ZVS Impex a.s.: Riadenie dodávateľského reťazca
2002 SPP, a.s.: Marketingový prieskum zákazníckych potrieb

Vybrané vzdelávacie projekty pre prax

2003 WURT s.r.o: Vzdelávanie pracovníkov v podnikovej logistike
2002 COLSPEDIA Žilina: Marketing, vzdelávací program
2002 Rôzne firmy: CŽV - Podniková logistika
1996 ŽSR, a.s: Tréning stredných a vrcholových manažérov ŽSR, a.s. (FRĹZ PHARE)