Dnes je , meniny má , zajtra

Ing. Juraj Dubovec, PhD.

Kancelária: B253
Tel.: 041/513 4454
E-mail: juraj.dubovec@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:

 • Logistika
 • Teória podniku
 • Controlling
 • Operačný manažment
 • Projekt 1,2,3

Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

 • Využitie strachu v marketingovej komunikácii (2011)
 • Podniková ekonomika (2011)
 • Mikroekonómie (2011)
 • Rozhodovanie ekonomických aktérov (2008)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


1983 - vysokoškolské - Ing. (FPEDAS, VŠDS,Žilina), Ekonomika železničnej dopravy
2002 - philosophiae doctor - PhD. (FPEDAS,ŽU Žilina), Odvetvové a prierezové ekonomiky


Priebeh doterajšej praxe


1983 - 1987 Výskumný ústav dopravný Žilina
1987 - 1989 Fakulta PEDAS, Katedra ekonomiky železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline

 • 1989 - 1990, vedúci učiteľ ročníka IV. PEŽD, PEDaS, VŠDS
1990 - 2014 Fakulta riadenia a informatiky, Katedra makro a mikroekonomiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • zástupca vedúceho katedry ekonomiky dopravy (1991 - 1992)
 • poverený vedením Katedry makro a mikroekonomiky (1992 – 1993)
 • vedúci Katedry makro a mikroekonomiky (1993 – 2010)
 • vysokoškolský učiteľ (2010 - 2014)
2014 -          Fakulta riadenia a informatiky, Katedra manažérskych teórií, Žilinská univerzita v Žiline
 • vysokoškolský učiteľ