Dnes je , meniny má , zajtra

Ing. Martin Holubčík, PhD.

Kancelária: B258
Tel.: 041/513 4457
E-mail: martin.holubcik@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

  • Digitálny marketing: vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore (2020)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


2015 - vysokoškolské - Ing. (FRI, ŽU Žilina), Manažment)
2018 - philosophiae doctor - PhD. (FRI, ŽU Žilina), Manažment


Priebeh doterajšej praxe


2015 - 2018 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

  • interný doktorand
2018 -          Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
  • odborný asistent