Dnes je , meniny má , zajtra

doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.

Kancelária: B259
Tel.: 041/513 4458
E-mail: radoslav.jankal@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá


Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


2002 - vysokoškolské - Ing. v študijnom odbore informačné a riadiace systémy, zameranie: manažment (FRI, ŽU v Žiline)
2005 - philosophiae doctor - PhD. v študijnom odbore 3.3.15 manažment (FRI, ŽU v Žiline)
2016 - docent - doc. v študijnom odbore 3.3.15 manažment (FRI, ŽU v Žiline)


Certifikáty


2010 - ADONIS® Nástroj pro modelování a řízení procesů (BOC Group, Praha)
2014 - ADONIS Training Module 1a - certifikát ADONIS Process Modeller (BOC Group, Viedeň)
2014 - ADONIS® Nástroj pro modelování, řízení a optimalizaci procesů (BOC Group, Praha)
2016 - Podnikajte zodpovedne (Nadácia Pontis, SBA, CSR Europe)
2018 - E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi (Interreg Poľsko-Slovensko)
2020 - Společenská odpovědnost a etika v podnikání (seduo.cz)