Dnes je , meniny má , zajtra

doc. Ing. Gabriel Koman, PhD.

Kancelária: B258
Tel.: 041/513 4457
E-mail: gabriel.koman@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

  • Digitálny marketing: vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore (2020)
  • Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data (2018)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


2014 - vysokoškolské - Ing. (FRI, ŽU Žilina), Manažment)
2017 - philosophiae doctor - PhD. (FRI, ŽU Žilina), Manažment
2021 - docent - PhD. (FRI, ŽU Žilina), Manažment


Priebeh doterajšej praxe


2014            Konzultant v oblasti IKT, marketingu a reklamy v malom podniku
2014 - 2017 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

  • interný doktorand
2017 -          Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
  • odborný asistent

Získané certifikáty


Cisco: CCNA 1 Networking Basics
Cisco: CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts
Cisco: Introduction to the Internet of Everything
Cisco: Introduction to IoT
MTA (Microsoft Technology Associate). Windows Operating System Fundamentals
MOS (Microsoft Office Specialist): Office Word 2013
MOS (Microsoft Office Specialist): Office PowerPoint 2013
ITIL Fundation Certificate in IT Service Management
ECDL Basic moduly: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
Akreditácia skúšobného komisára ECDL pre skupinu modulov Base a Standard
Odborná spôsobilosť pre činnosť na elektrotechnických zariadeniach podľa Vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. §21 – elektrotechnik