Dnes je , meniny má , zajtra

prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

Kancelária: B251
Tel.: 041/513 4462
E-mail: jakub.soviar@fri.uniza.sk


Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

 • Marketing: vybrané kapitoly (2016)
 • Kooperačný manažment (2013)
 • Marketing a inovatívne marketingové riadenie (2012)
 • Marketingové riadenie (2009)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


2005 - vyštudoval politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2008 - získal doktorát (philosophiae doctor - PhD.) v odbore manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
2012 - sa stal docentom v tom istom odbore na tej istej univerzite a fakulte, kde získal doktorát


Priebeh doterajšej praxe


2000 - 2005 Súkromné podnikanie

 • prekladateľ odborných cudzojazyčných textov
 • audiovizuálna tvorba – produkcia
2005 - 2008 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • interný doktorand
 • výučba predmetov: sociológia a marketing na Fakulte riadenia a informatiky ŽU a predmetu marketing na Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU
2008 -          Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • univerzitný pedagóg
 • marketingové riadenie, marketing, sociológia, marketingová komunikácia, psychológia
2008 -          Ústav konkurencieschopnosti a inovácií ŽU
 • výskumný pracovník, projektový manažér