Dnes je , meniny má , zajtra

doc. Ing. Michal Varmus, PhD.

Kancelária: B254
Tel.: 041/513 4471
E-mail: michal.varmus@fri.uniza.sk

ORCID iD

Výučba predmetov:


Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá

 • Inovačný manažment (2022)
 • Strategic Sport Management. Sustainability of Sports Clubs (2021)
 • Manažment športových organizácií - Významné zainteresované strany (2019)
 • Marketing: vybrané kapitoly (2016)
 • Marketing a inovatívne marketingové riadenie (2012)

Vedecké publikácie a príspevky z vedeckých konferencií

Zoznam publikácií


Biografia

Vzdelanie a dosiahnuté vedecké a vedecko-pedagogické tituly


2007 - vysokoškolské - Ing. (FRI, ŽU Žilina), Informačné a riadiace systémy (zameranie Manažment)
2011 - philosophiae doctor - PhD. (FRI, ŽU Žilina), Manažment
2017 - docent (FRI, ŽU Žilina), Manažment


Priebeh doterajšej praxe


2007 - 2008 Hokejový klub s.r.o. Dubnica nad Váhom

 • marketingový manažér
2008 - 2011 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • interný doktorand
 • výučba predmetov: Marketing, Marketingová komunikácia, Malé a stredné podnikanie
2011 - 2017 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • odborný asistent
 • výučba predmetov: Marketing, Marketingová komunikácia, Manažérske prezentačné zručnosti, Inovačný manažment
2021 - 2022 Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline
 • Výskumný pracovník
2017 -          Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 • docent
 • výučba predmetov: Marketingová komunikácia, Manažérske prezentačné zručnosti, Inovačný manažment

Pôsobenie v športe a v odborných komisiách


do 2007 - Aktívny hráč - tenis

 • Pôsobenie v kluboch: TK ZZO Čadca, Slávia ŽU Žilina, TK Žilina
do 2008 - Trénerská činnosť
 • 2003 - Trénerská licencia C
 • 2006 - Trénerská licencia B
2007 -          Medzinárodný tenisový rozhodca
 • 2007 - Level 1 licencia
 • 2008 - White Badge licencia
 • 2010 - Bronze Badge Chair Umpire licencia
 • 2013 - Silver Badge Referee licencia
2010 -          Člen lektorského zboru rozhodcov Slovenského tenisového zväzu (STZ)
2014 - 2018 Člen Komisie mládeže a športu mesta Čadca
2014 -          Člen predsedníctva Stredoslovenského tenisového zväzu (SsTZ)
 • od 2022 Predseda Stredoslovenského tenisového zväzu (SsTZ)
2014 -          Člen Výkonného výboru Slovenského tenisového zväzu (STZ)
 • od 2022 Viceprezident Slovenského tenisového zväzu (STZ)
2018 -          Predseda Odvolacej komisie Slovenského tenisového zväzu (STZ)
2021 -          Člen Správnej rady Fondu na podporu športu
2023 -          Člen Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov mesta Čadca